You are here:   Medlemsinformasjon > Medlemsfordeler
  |  Login

Medlemsfordeler

   Minimize

 

NFOI kan gjennom sitt medlemskap i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) tilby enkeltmedlemmene medlemsfordeler og avtaler som FFO har inngått.

Gjennom samarbeidsavtaler med eksterne aktører har FFO som mål å utvikle gode løsninger for funksjonshemmede og personer med en kronisk sykdom/diagnose. FFOs samarbeid med hotellkjeder omfatter både et samarbeid på pris og tilgjengelighet.