You are here:   Medlemsinformasjon > NFOIs kontoer
  |  Login

Kontoinformasjon

   Minimize

NFOIs medlemskonto:

Kontonr: 8240.07.78538
Skal kun benyttes til innbetaling av kontingent for ordinære medlemmer og støttemedlemmer. Giroer finner du her.
 
NFOIs driftskonto:
 
Kontonr: 8240.01.10332
NFOIs hovedkonto - alle innbetalinger som egenandeler, regninger, gaver osv

 

NFOIs forsknings- og utviklingskonto:

Kontonr: 4260.71.15804 Skal kun benyttes til innbetaling av gaver øremerket til forsknings- og utviklingsformål. 

NFOIs solidaritetskonto

Kontonr: 1602.41.26173
Skal kun benyttes til innbetaling av gaver øremerket til NFOIs solidaritetsprosjekt.