You are here:   OI-Nytt > Nyhetsarkiv
  |  Login

Nyhetsarkiv

Minimize

Her kan du lese nyheter som har vært publisert på NFOIs hjemmeside:

22. desember 2011

Skolestartkurs på TRS

I uke 7, 12.2 til 15.2 arrangerer TRS kurs for barn som skal begynne på skolen i 2012 og deres foreldre. Kurset er aktuelt for barn med AMC, dysmeli, EDS, kortvoksthet, Marfans syndrom og OI. Påmeldingsfrist er 11. januar. Les mer om kurset her.


7. oktober 2011

Forskningsprosjekt og faktaark

Forskningsprosjektet Sjeldne funksjonshemninger i Norge er avsluttet. På bakgrunn av prosjektet har Helsedirektoratet laget et faktaark om sjeldne diagnoser som kan brukes i kontakt med tjenesteytere. Les mer her.

  

28. mars 2011

På TRS er det satt igang et fagutviklingsprosjekt for barn med OI (0-6 år).

Prosjektet går ut på å følge alle barn i 3 år med alle typer OI 0-6 år som er registrert på TRS. De vil se på motorisk utvikling og utvikling av feilstillinger. De vil sammenligne forskjellige motoriske tester og kliniske undersøkelser for å finne ut hvilke som er nødvendig oppfølging når barnet har OI for å optimalisere utviklingen og forebygge feilstillinger. I etterkant av prosjektet vil den nye kunnskapen bidra i utviklingen av anbefalinger for oppfølging.

Styret i NFOI er positiv til prosjektet og oppfordrer alle de som nå har fått invitasjon til deltakelse om å bli med. Les mer om prosjektet her.