You are here:   OI-Nytt > Presentasjoner
  |  Login

Presentasjoner og foredrag

Minimize

NFOI gjennomfører hvert år flere temasesjoner på årsmøtet og likemanssamlingen. I tillegg deltar foreningens medlemmer enkeltvis og gruppevis på andre møter og innhenter nyttig informsjon vedrørende rettigheter og diagnosen. Denne siden er et forsøk på å samle nyttige presentasjoner og informasjon fra slik aktivitet.

 Medisinsk informasjon  Rettigheter
 Likemannssamling 2011 - Smertemestring
 
 
Likemannssamling 2011 - Individuell plan
Likemannssamling 2011 - Nytt om NAV
 
Årsmøtet 2014
Styret informerer
Kartlegging av brukerundersøkelse om bisfosfonater
Osteoporose og OI
Nytt fra TRS
Forslag til oppfølgingsrutiner
Nytt regelverk for uføretrygd (Likemannssamling)