You are here:   OI-Nytt > Redaksjonen
  |  Login

OI-Nytt Redaksjonen

   Minimize

Redaksjonen i OI-Nytt snekrer sammen medlemsbladet i OI-foreningen. Men det er ikke slik at man må være med i redaksjonen for å kunne bidra med stoff til bladet. Vi benytter oss av faste freelancejournalister og mottar også en del brev og historier fra tillitsvalgte og medlemmer i NFOI. Har du noe å bidra med eller ønsker du å bli med i redaksjonen - ta gjerne kontakt med en av oss!
 

Redaksjonen ber om at bidrag til bladet fortrinnsvis sendes elektronisk til oi-nytt@nfoi.no eller til redaksjonsmedlemmene privat!
 

OI-Nytts redaksjon består av følgende personer: 

Arnar Nesset
Skorpaveien 3
6512 KRISTIANSUND

Tlf: 91 17 07 44

 

 

Ingunn Westerheim
Etterstadkroken 5D
0659 OSLO

Tlf: 90 64 38 67 

 

Maren Rognaldsen
Jordstjerneveien 29H
1283 Oslo

Tlf.priv: 95 23 69 40