You are here:   Om Foreningen > NFOIs arbeidsprogram
  |  Login

NFOIs arbeidsprogram 2015 - 2016

   Minimize

  1. NFOIs styre vil i samarbeid med TRS og relevante fagmiljøer arebeide for å bedre behandlings- og oppfølingstibudet for barn, ungdom og voksne med OI.

  2. NFOIs styre vil sammen med NFOIs fagråd arbeide nasjonalt og internasjonalt for å styrke det faglige nettverket for OI.

  3. NFOIs styre vil arbeide for å gi et eget tilbud til ungdom på medlemssamlinger.  

  4. NFOIs styre vil arbeide for å spre informasjon om diagnosen og foreningen til potensielle medlemmer og relevante fagmiljøer 

  5. NFOIs styre vil arbeide for å utvikle likepersonstilbudet vårt i tråd medny tilskuddsordning. 

  6. NFOIs styre vil i samarbeid med OI-Norden og OIFE arrangere fagseminar om OI. 

  7. NFOIs styre vil i samarbeid med Oslo universitetssykehus og TRS starte planleggingen av OIOslo2017.

  8. NFOIs styre vil opprettholde samarbeidet med FFO og andre samarbeidspartnere i aktuelle interessepolitiske saker.