You are here:   Velkommen > Nyttige adresser
  |  Login

Nyttige adresser

   Minimize

 

Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta
c/o Ingunn Westerheim
Etterstadkroken 5D
0659 Oslo
 
Telefon:  90 64 38 67
 
E-post: leder@nfoi.no
Internettside: www.nfoi.no 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Mariboesgate 13 
0183 Oslo
 
Telefon: 815 56940

E-post: info@ffo.no
Internettside: http://www.ffo.no
 
FFOs Rettighetssenter
Telefon: 96 62 27 60
E-post: rettighetssenteret@ffo.no
TRS kompetansesenter
Sunnaas Sykehus HF
1450 Nesoddtangen.
 
Telefon  66 96 00 00
Faks 66 96 93 31
 
 TAKO-senteret

Besøksadresse:
Lovisenberggt 17, OSLO
 
Postadresse:
Lovisenberg Diakonale Sykehus
TAKO-senteret
0440 Oslo
 
Tlf:   23 22 59 49
Faks: 23 22 59 48
 
E-post: tako@tako.no
Internettside: www.lds.no