Frambu arrangerer 25. – 28.  juni kurs for søsken i alderen 12 til 17 år som har en bror eller søster med en sjelden diagnose (herunder OI).

Målet med kurset er at søsken til personer med sjeldne eller lite kjente diagnoser skal være i fokus, oppleve fellesskap og ha mulighet til å dele erfaringer med andre søsken i liknende situasjon. Det vil bli lagt vekt på at de unge skal bli godt kjent med hverandre gjennom aktiviteter som krever samhandling og hvor det sosiale står sentralt. Det vil også være daglige samtaler i mindre grupper som omhandler det å ha en søster eller bror med spesielle behov.  Les mer om kurset på Frambu sin hjemmeside. Søknadsfrist er 27. april.

http://www.frambu.no/CourseDetail.aspx?t=657765cc-7632-481c-8073-f7b1cd94592d&BookingId=7b15b1ff-6223-4c37-913a-43a2db0aec5d&type=Brukerkurs