Giroer

Egenandel årsmøte

 • Egenandelen har frist 1. april 2019

Egenandel familieleir

 • Egenandelen har frist 14. juni 2019.

Egenandel voksensamling

 • Egenandelen har frist 17. august 2019.

Skjemaer

 • Registreringskjema(Word)
  Når du kontakter medlemsansvarlig for å melde deg, inn vil du få tilsendt dette skjemaet.
 • Flyttemelding (word)
  Her kan du laste ned skjema for å melde fra om flytting/adresseendring.
 • Reiseregning (word) Reiseregning (pdf)
  Alle som har hatt reiseutgifter som de vil ha refundert av NFOI, må bruke reiseregningsskjema som forside når de krever refusjon. Reiseregningsskjema og bilag (kvitteringer) skal sendes i PDF-format på mail til kasserer@nfoi.no  senest innen 1 måned etter reisen ble foretatt. Refusjonskrav som kommer etter fristen kan vi la være å refundere.
  Man kan etter avtale med kasserer, sende reiseregningsskjema i vanlig post.
 • Utleggsskjema (word)
  Utleggsskjema (pdf)
  Alle som har hatt utlegg for NFOI (deltakeravgifter, diettutgifter, småinnkjøp og lignende) må bruke dette skjemaet som forside når de krever refusjon. Send skjema med tilhørende bilag/kvitteringer til kasserer innen 3 måneder. Refusjonskrav som kommer senere enn dette kan vi la være å refundere. Har du reiseutgifter i tillegg bruker du eget skjema for dette. Har du kun elektroniske bilag, kan skjema sendes som vedlegg på e-post. Har du papirbilag, må du skrive ut og sende skjema i posten.
 • Honorarskjema (word)
  Honorarskjema (pdf)
  Benyttes til utbetaling av honorar til assistenter, barnevakter, foredragsholdere og andre som tar oppdrag for NFOI. Skjemaet attesteres av barnevaktansvarlig eller av leder/kasserer i NFOI. Skjemaet sendes kasserer. Skjemaet finnes også i PDF-utgave.