Giroer

Ordinært medlemskap

Støttemedlemskap

Egenandel årsmøte

Egenandel familieleir

Egenandel ungdomsleir

 • Egenandel kommer

Egenandel voksensamling

Skjemaer

 • Registreringskjema(Wprd)
  Når du kontakter medlemsansvarlig for å melde deg, inn vil du få tilsendt dette skjemaet.
 • Flyttemelding (word)
  Her kan du laste ned skjema for å melde fra om flytting/adresseendring.
 • Reiseregning (word) Reiseregning (pdf)
  Alle som har hatt reiseutgifter som de vil ha refundert av NFOI, må bruke reiseregningsskjema som forside når de krever refusjon. Send skjema med tilhørende bilag/kvitteringer til kasserer senest innen 1 måned etter reisen ble foretatt. Refusjonskrav som kommer etter fristen kan vi la være å refundere. Har du kun elektroniske bilag, kan skjema sendes som vedlegg (forside) på e-post. Har du papirbilag, må du skrive ut og sende skjema i posten.
 • Utleggsskjema (word)
  Utleggsskjema (pdf)
  Alle som har hatt utlegg for NFOI (deltakeravgifter, diettutgifter, småinnkjøp og lignende) må bruke dette skjemaet som forside når de krever refusjon. Send skjema med tilhørende bilag/kvitteringer til kasserer innen 3 måneder. Refusjonskrav som kommer senere enn dette kan vi la være å refundere. Har du reiseutgifter i tillegg bruker du eget skjema for dette. Har du kun elektroniske bilag, kan skjema sendes som vedlegg på e-post. Har du papirbilag, må du skrive ut og sende skjema i posten.
 • Honorarskjema (word)
  Honorarskjema (pdf)
  Benyttes til utbetaling av honorar til assistenter, barnevakter, foredragsholdere og andre som tar oppdrag for NFOI. Skjemaet attesteres av barnevaktansvarlig eller av leder/kasserer i NFOI. Skjemaet sendes kasserer. Skjemaet finnes også i PDF-utgave.