OI-Nytt er medlemsbladet til NFOI. Det har blitt gitt ut siden foreningen ble stiftet i 1979.

Hva finner man i OI-Nytt?

I OI-Nytt kan du finne stoff om hva som har skjedd og skal skje innad i foreningen, både det seriøse og det useriøse. Dette gjelder for eksempel styrets arbeid, kurs, konferanser og lignende. Vi prøver også å ta med nyheter fra våre samarbeidsorganer; som TRS, FFO, OI-Norden og så videre. Ellers trykker vi medisinske artikler og nyheter når dette finnes tilgjengelig. Innholdet i hvert nummer er stort sett basert på bidrag fra medlemmene våre. Og mottoet vårt er at alle leserbrev blir trykket!

Ungdomssider

UNDERsiden er OI-Nytts egne narsissistiske sider for ungdom i alle aldrer.

Utgivelse

Antall nummer i året har variert noe, men bladet kommer nå ut 1-2 ganger i året, hovedsakelig på slutten av hvert kvartal.

Hvem kan motta OI-Nytt?

For å motta bladet må man være registrert som medlem i NFOI – enten ordinært medlem eller støttemedlem. Folk med faglig tilknytning til OI kan også henvende seg til oss for å komme på vår liste over utsendelser, og vil da motta OI-Nytt gratis.

Har du bidrag til bladet?

Redaksjonen i OI-Nytt er alltid veldig takknemlige for å få respons fra våre lesere, også fra de potensielle. Dere må derfor ikke nøle med å ta kontakt dersom dere har ønsker, kritikk eller stoff å bidra med. Alle henvendelser mottas med takk!