Unge funksjonshemmede søker ungdom som tilhører en eller flere minoriteter (har nedsatt funksjonsevne og er innvandrer, har en annen etnisitet enn flertallet, er del av en religiøs gruppe, …) til spørreundersøkelse og intervju om arbeidsliv.

Vil du fortelle om ditt møte med arbeidslivet?