På grunn av Covid-19 har styret i NFOI sett seg nødt til å avlyse året voksensamling. Hold allikevel av lørdag 19. september da vi planlegger et digitalt møte med både noe faglig og noe sosialt. Mer info og påmelding kommer.