Her kan du se årsmøte papirene for årsmøtet 2021 som går av stabelen 1. mai.

  1. Saksliste (NB! Oppdatert versjon kommer.)
  2. Årsrapport for 2020
  3. Årsregnskap for 2020
  4. Revisjonsberetning
  5. Forslag til budsjett for 2021
  6. Forslag til arbeidsprogram 2021-2022
  7. NFOIs Handlingsprogram 2018-2023
  8. Forslag til endring av vedtektenes §6 og §9 
  9. Vedtekter nytt forslag 2021 (dette er slik vedtektene vil se ut dersom årsmøtet vedtar endringene)
  10. Gjeldende vedtekter