Kanskje du er en av disse selv? I Norge er det ca 300 personer med OI som er registrert. Kun litt over halvparten er medlemmer i Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta (NFOI). De siste årene har foreningen fått færre nye medlemmer. Nå trenger vi din hjelp for å spre informasjon om hva vi som forening kan bidra med.

Har du fortalt de du kjenner at:

  • vi har en stor medlemssamling minst en gang i året?
  • vi har sommerleir for familier og/eller ungdommer i sommerferien?
  • vi har lave (eller ingen) egenandeler på alle våre arrangementer?
  • vi arbeider for bedre behandling og oppfølging av både barn, ungdom og voksne med OI?
  • vi har et eget fagråd
  • vi arrangerer fagseminarer der også personer som selv har OI kan delta
  • vi har fokus på å dele erfaringer – men også på aktivitet og det sosiale?
  • vi ikke er en syteklubb?
  • vi har egne kontaktpersoner hvis du trenger noen å snakke med – eller hvis du trenger råd om rettigheter?
  • det er lett å bli medlem i NFOI…?

Ikke det nei? Da må du gjøre det neste gang du snakker med dem! Eller kanskje ta en telefon allerede i morgen?

Lykke til med oppgaven!

Hilsen styret i NFOI