Hvem kan bli medlem?

Rett til medlemskap med fulle rettigheter har alle med OI og deres familier. Det vil si foreldre, ektefeller/partnere, søsken og barn. Den årlige kontingenten er i dag som følger:

Medlemskontingent

Voksne (V): Kr. 350,- per person

Barn (B): Kr. 50,- per person

Støttemedlem (S): Valgfri sum på minimum 200 kroner.

Hvordan bli medlem?

Dersom du ikke allerede er medlem, men ønsker å bli det, kan du fylle ut skjemaet:

Innmeldingskjema i NFOI

Ta kontakt med medlemsansvarlig dersom du har spørsmål angående kontingent eller medlemskap i NFOI.

Kontaktinformasjon NFOIs medlemsansvarlig

Inger-Margrethe Stavdal Paulsen

E-post: medlem@nfoi.no
Mobil: 901 19 921