Covid-pandemien herjer fortsatt, og selv om vaksinering er i gang og vi forhåpentligvis kommer en lysere sommer i møte, har NFOIs styre vurdert at det også i år er tryggest å gjennomføre årsmøtet på Zoom. Selv om vi helst skulle ønske at vi kunne møtes fysisk, ga fjoråret oss god erfaring med å avholde både årsmøte og andre møter på skjerm.

Vi ønsker derfor velkommen til NFOIs digitale årsmøte og medlemssamling
lørdag 1. mai kl 10.

Her kommer litt praktisk informasjon og mer informasjon om Zoom. Samlingen er delt i to. Vi vil først starte med årsmøtet og så vil vi, etter en pause, ha en kombinert faglig og sosial del.

Del 1 – Årsmøtet

Hvem kan delta?

Alle medlemmer eller støttemedlemmer som har betalt medlemskontingenten for 2021.

Hvem har stemmerett på årsmøtet?

  • Alle ordinære medlemmer kan delta fra og med det året man fyller 15 år (født 2006 eller tidligere).
  • Støttemedlemmer har ikke stemmerett, men tale og forslagsrett.

Hvor lenge varer årsmøtet?

Vi har satt av to timer til årsmøtet. Når vi er ferdig med årsmøtet tar vi en liten pause, før vi går over til den faglige og sosiale delen.

Del 2 – Faglig og sosialt

Denne delen er fortsatt under planlegging, men etter planen vil leder Inger-Margrethe Paulsen gi informasjon om hva som rører seg i OI-miljøet i Norge. I tillegg vil leder i OIFE Ingunn Westerheim informere litt om hva som foregår på den internasjonale arenaen. Vi jobber også med å kunne tilby et faglig innlegg om ulike typer medikamentell behandling av OI, inkludert nye medikamenter under utvikling.

Til slutt vil vi åpne for litt friere samtale, der vi kan ta opp temaer dere er opptatt av. Og hva med å avslutte med en skål i “baren”, enten det er i kaffebaren eller vinbaren?

Vi tenker at del 2 vil vare i ca 2 timer, slik at hele samlingen med årsmøtet og medlemssamlingen vil vare i cirka 4 timer. Dette inkluderer pauser. Det er selvfølgelig frivillig hvor lenge man ønsker å delta.


Hvordan deltar jeg?

Møtet gjennomføres ved hjelp av videomøteløsningen Zoom. Du kan delta fra PC, Mac eller nettbrett, men det fungerer aller best med PC/Mac. Dersom du skal delta via nettbrett må du laste ned Zoom-appen først.
Du får en lenke til møtet senest to dager før, og så er det bare å trykke på lenken på det tidspunktet møtet skal starte. Dersom du er usikker på det tekniske vedr oppkobling åpner vi for at man kan koble seg på allerede fra kl 09.30. Da vil man kunne få hjelp og veiledning. Syns du digitale møter er skummelt eller har du problemer med å høre?
Har du ikke deltatt på digitale møter før? Eller synes du det er litt vanskelig? Vi tilbyr individuell veiledning i å koble seg på et digitalt møte. Ta kontakt med NFOIs styre på post@nfoi.no dersom du ønsker hjelp med dette. Vi vil kjøpe teksttolking slik at det skal bli lettere å følge med også dersom du hører dårlig.

Påmelding

Meld deg på

Påmeldingsfrist

Frist for å melde seg på er søndag 11. april.

Spørsmål?

Har du spørsmål om deltakelse på årsmøtet kan du ta kontakt med NFOIs leder Inger-Margrethe
Stavdal Paulsen: inger-margrethe@nfoi.no

Vi takker alle som melder seg på og setter stor pris på at dere ønsker å delta!
Hilsen Styret i NFOI

Dagsorden i henhold til vedtekktene