Hvordan bli medlem?

Rett til medlemskap med fulle rettigheter har alle med OI og deres familier. Det vil si foreldre, ektefeller/partnere, søsken og barn. Andre interesserte kan bli støttemedlemmer.

Den årlige kontingenten er i dag som følger:

Voksne: Kr. 330,- pr. person
Barn: Kr. 50,- pr. person
Støttemedlemmer: Valgfri sum på minimum kr. 200,-

Dersom du ikke allerede er medlem, men ønsker å bli det, går du frem på følgende måte:

  1. Bestill informasjonspakke med innbetalingsgiro og registreringsskjema fra medlemsansvarlig i Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta.
  2. Betal kontingent for de personene i din husstand som ønsker medlemskap, med vedlagte giro. På giroen fyller du inn navnet på alle i familien det blir betalt for. Bakom navnene merker du av hvilken medlemstype disse har: (V) for voksne, (B) for barn og (S) for støttemedlem. Innbetalt sum blir regnet som gjeldende for dette året.
  3. Etter du har betalt kontingent fyller du ut registreringsskjemaet som ligger ved denne informasjonspakken, og sender det til medlemsansvarlig. Dersom det er flere personer i husstanden som ønsker medlemskap, må opplysninger om disse også føres på.

Har du spørsmål om kontingent eller medlemskap, kan du henvende deg til medlemsansvarlig i NFOI.