NFOIs medlemskonto:

Kontonr: 8240.07.78538
Skal kun benyttes til innbetaling av kontingent for ordinære medlemmer og støttemedlemmer. Giroer finner du her.

 

NFOIs driftskonto:

Kontonr: 8240.01.10332

NFOIs hovedkonto – alle innbetalinger som egenandeler, regninger, gaver osv

 

NFOIs forsknings- og utviklingskonto:

Kontonr: 4260.71.15804 Skal kun benyttes til innbetaling av gaver øremerket til forsknings- og utviklingsformål.

NFOIs solidaritetskonto

Kontonr: 1602.41.26173
Skal kun benyttes til innbetaling av gaver øremerket til NFOIs solidaritetsprosjekt.