NFOI har minst ett årlig arrangement for sine medlemmer.

Faste arrangementer

  • Årsmøte og medlemssamling (arrangeres hvert år i april/mai)

Andre aktiviteter/arrangementer

  • Barneleir om sommeren
  • Voksensamling om høsten
  • Samling for NFOIs likepersoner
  • Lokale tiltak (i regi av lokallag)