Ungdomskontakt

NFOI har ingen aktiv ungdomsgruppe, men styret i NFOI har en egen ungdomsrepresentant: Lars Nesset Romundstad

 

Aktiviteter

NFOI har egne ungdomstemaer på samlingene våre. På årsmøtesamlingen er det i tillegg egen ungdomstur med lunsj og kino.

 

Ungdomsleir på Frambu

Barn og ungdom med OI har også tilbud om å delta på sommerleir på Frambu. Frambus sommerleir er et populært tilbud for barn og ungdom med sjeldne funksjonshemninger. Leirene er for barn og ungdom uten foreldre. For mer informasjon om disse oppholdene – kontakt Frambu. NB! Søknadsfristen for helseleirene pleier å være allerede 1. mars!

 

Facebook-gruppe for ungdom

NFOI har egen lukket ungdomsgruppe på Facebook. Siden det er en lukket gruppe må be om å få bli medlem. En administrator vil legge deg til dersom du er i målgruppen.

 

Unge Funksjonshemmede

NFOI er med i paraplyorganisasjonen Unge Funksjonshemmede.

 

Internasjonalt

Den europeiske OI-organisasjonen OIFE har også en egen ungdomskontakt. OIFE arrangerer egne ungdomssamlinger som det er mulig for medlemmer i NFOI å delta på. Følg med på NFOIs åpne Facebookside eller OIFEs Facebookside for informasjon om dette.