NFOI er en aktiv interesseorganisasjon med et bredt spekter av tilbud til sine medlemmer. Alle medlemmer og støttemedlemmer kan delta på årsmøtet, men bare ordinære medlemmer har stemmerett. Foreningen har også noe lokal aktivitet og et eget tilbud for barn og ungdom, som for eksempel ungdomssamlinger og ferietiltak for barnefamilier.

 

Foreningen har en liste med likepersoner som kan kontaktes hvis man trenger tips og råd eller bare noen å snakke med. Likepersonene er spredt i alder og bosted, men alle har erfaring med å leve med Ol selv eller å være pårørende. Du finner kontaktinformasjon til NFOIs likepersoner på www.nfoi.no eller i medlemsbladet Ol-Nytt. Foreningen arrangerer også store og små erfaringssamlinger med ulike tema, slik at medlemmene kan møtes for å diskutere felles problematikk og løsninger.

 

Som regel dekker NFOI reise og opphold på våre samlinger, mot en forholdsvis lav egenandel for de som er ordinære medlemmer. Dette fordi vi vil at terskelen for å delta på våre aktiviteter skal være så lav som mulig. Vi forsøker å være en inkluderende organisasjon for alle med OI og deres pårørende, uansett alder, bosted, kjønn, seksuell legning, religion eller etnisk bakgrunn.

 

I foreningens medlemsblad Ol-Nytt kan du finne stoff om kommende arrangementer, interessepolitiske saker, reisebrev, rapporter, intervjuer med fagpersoner med mer. Både medlemmer og interesserte fagpersoner kan tegne abonnement på bladet. Du kan også laste det ned i PDF-utgave fra nettsidene våre www.nfoi.no. Der finner du i tillegg oppdatert informasjon om foreningen og informasjon fra og lenker til samarbeidende instanser. Foreningen har også egne sider på Facebook.