Åpen Facebook-side https://www.facebook.com/nfoi1979/

Dette er vår offisielle Facebook-side. Den er åpen for alle, og man trenger ikke ha en Facebook-konto for å lese innleggene. Her legger vi ut informasjon om samlinger og medlemsaktivitet samt annen informasjon som er relevant for medlemmene våre.

Lukket Facebook-gruppe for voksne (likepersonsgruppe)

Som en del av likepersonstilbudet til Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta (NFOI) har vi en lukket Facebook-gruppe for voksne. At gruppa er lukket betyr at det kun er de som er med i gruppa som kan lese innleggene. I gruppa kan du dele erfaringer om det å leve med osteogenesis imperfecta (OI) med andre som har lignende erfaringer. Dette kan både være medisinske forhold, følelser eller tips og råd om rettigheter og tilrettelegging.

Husk at gruppemedlemmene ikke er fagpersoner og at de snakker ut fra egenerfaring! Sjekk gjerne med en fagperson om du er usikker! Gruppa er kun åpen for personer i Norge som selv har OI eller deres pårørende og som er medlem i NFOI

Kjøreregler for gruppa:

  • Vær høflig og grei!
  • Ikke post noe som kan virke støtende!
  • Ikke del opplysninger om andre uten deres samtykke!
  • Tenk på hva du selv deler av helseopplysninger (selv om dette er en lukket gruppe)

Har du spørsmål om gruppa eller kjørereglene, kan du sende en mail til silje@nfoi.no

Lukket Facebook-gruppe for ungdom

Som en del av likepersonstilbudet til Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta (NFOI) har vi en lukket Facebook-gruppe for ungdom. At gruppa er lukket betyr at det kun er de som er med i gruppa som kan lese innleggene.

Gruppa er kun åpen for ungdom som er medlem i NFOI. Har du spørsmål om gruppa, kan du sende en mail til andreas@nfoi.no eller lars@nfoi.no