Ungdomskontakt

NFOI har ingen aktiv ungdomsgruppe, men styret i NFOI har to ungdomskontakt: Andreas Henden

Aktiviteter

NFOI arrangerer egne treff og/eller sommeropphold for ungdom. TRS arrangerer også egne opphold for ungdommer, både tverrdiagnostiske og rene OI-opphold. Aldersgrensen og temaene for disse oppholdene varierer imidlertid noe fra år til år.

Barn og ungdom med OI har også tilbud om å delta på helseleir på Frambu. Frambus helseleirer er et populært sommertilbud for barn og ungdom med sjeldne funksjonshemninger. Leirene er for barn og ungdom uten foreldre. For mer informasjon om disse oppholdene – kontakt Frambu. NB! Søknadsfristen for helseleirene pleier å være allerede 1. mars!

Internett

Mange av ungdommene i NFOI har kontakt via chatteprogram på internett, for eksempel på Facebook. Lurer du på hvordan dette fungerer, eller ønsker du kontakt med noen av ungdommene i NFOI kan du sende en e-post til Andreas.

UNDERsiden

UNDERsiden er OI-Nytts egne narsissistiske sider for ungdom i alle aldrer. Innholdet på disse sidene er høyst upåregnelig, forfatterene er anonyme og intensjonen er å komme med et skrått blikk på hva som skjer i NFOI og verden for øvrig.

Unge Funksjonshemmede

NFOI er med i paraplyorganisasjonen Unge Funksjonshemmede.

Internasjonalt

Den europeiske OI-organisasjonen OIFE har også en egen ungdomskontakt.