Formålet med NFOIs solidaritetsprosjekt er å støtte oppstart av foreninger i u-land og støtte leger som reiser for å gi opplæring i disse landene. På den måten kommer opplæringen de gir mange til nytte, istedenfor at pasienter fra fattige land må reise til land hvor kompetansen finnes.

Vi har den siste tiden fått flere rapporter fra OIFE om hvordan pengene har kommet til gode i prosjekter i Sør-Amerika. Det er også startet opp lignende initiativer i Tanzania, Kenya, Rwanda og Indonesia.

Her får du høre litt om et spesielt prosjekt hvor støtten til Flying Doctors har kommet til gode for mange:

Panama-prosjektet

I oktober 2012 tok lederen i OI-foreningen i Panama kontakt med fagpersoner i Canada og Spania, og spurte om de kunne komme til Panama og holde opplæring for ortopedene der. Flere leger sa ja til å delta i prosjektet og så startet planleggingen av en sentral-amerikansk kongress om OI i Panama City i oktober 2013. Våren 2013 kommer det en forespørsel til OIFE (Flying Doctors) om å støtte reisen til to sentrale spanske leger til Panama, slik at de kan holde forelesninger, foreta undersøkelser og gjøre noen operasjoner med opplæringsformål. Dr. Fassier fra Canada deltok også.

panamalegene

OIFE innvilget støtte til 2 leger fra Madrid, som reiste en uke til Panama og resultatet ble følgende:

  • Omfattende undersøkelser av pasienter (både barn og voksne) fra Panama
  • Store operasjoner av barn for å rette ut skjevheter og sette inn margnagler. Operasjonene ble TV-overført til ortopedene som deltok på konferansen, slik at flest mulig skulle få utbytte.
  • Forelesninger for leger og andre fagpersoner i Panama.

13-11 OIFE-Report Panamá

Siden foreningen i Panama har bevist at de er istand til å organisere kvalitetsmessig behandling for personer med OI, har Panamas myndigheter nå besluttet å gi støtte til behandlingen som foregår i regi av OI-foreningen i Panama. De har også besluttet å kjøpe inn 200 teleskopnagler.

Takket være Flying Doctors får barn og voksne nå mye bedre behandling av mer kompetente leger enn det som var tilfellet før 2013. Her kan dere lese hele rapporten fra prosjektet på engelsk i PDF-utgave

Her kan du også lese to rapporter som er eksempler på vellykket internasjonalt samarbeid, som indirekte berører Flying Doctors:

Vil du støtte det viktige arbeidet OIFE og deres samarbeidspartnere driver? Sett inn et beløp på NFOIs solidaritetskonto: 1602.41.26173.  Du kan få skattefradrag! Les mer om skattefradrag og hvordan du kan støtte det viktige arbeidet her.