Wishbone Day er den internasjonale oppmerksomhetsdagen for diagnosen osteogenesis imperfecta (OI). Det er et australsk initiativ for å spre kunnskap og forståelse for diagnosen og våre behov for bedre behandling og tilgjengelighet.

Disse faktaplatkatene kan fritt lastes ned og brukes i sosiale medier i forbindelse med Wishbone Day eller for å spre generell kunnskap/oppmerksomhet om diagnosen.

Vi er spesielt glad for fakta nummer 10: Personer med OI lever gode og aktive liv på tross av helsemessige utfordringer. Det ble dokumentert i Dr. Lena Lande Wekre sin phd-studie fra 2012: «Voksne med osteogenesis imperfecta (medfødt benskjørhet, heretter forkortet OI), er gift, har barn og er høyt utdannet. Mange er i full jobb og de oppnår en høy skår når de blir testet for funksjon i daglige aktiviteter. Dette til tross for at de har en sjelden, medfødt bindevevssykdom som kjennetegnes ved skjøre knokler og brudd samt funn som feilstillinger, hørselstap, tannproblemer og løse ledd.»

For å laste ned bildene må du trykke på ønsket bilde, også må du høyre klikke på bildet og velge lagre bilde!