Hvem kan bli medlem?

Rett til medlemskap med fulle rettigheter har alle med OI og deres familier. Det vil si foreldre, ektefeller/partnere, søsken og barn. Den årlige kontingenten er i dag som følger:

 

Medlemskontingent

Voksne (V): Kr. 350,- per person

Barn (B): Kr. 50,- per person

Støttemedlem (S): Valgfri sum på minimum 200 kroner.

 

Hvordan bli medlem?

Dersom du ikke allerede er medlem, men ønsker å bli det, går du frem på følgende måte:

 

  1. Betal kontingent for de personene i din husstand som ønsker medlemskap. Kontingenten betales til NFOIs medlemskonto 8240.07.78538. Du kan bruke giro eller betale direkte i nettbank. På giroen fyller du inn navnet på alle i familien det blir betalt for. Betaler du via nettbank må du i meldingsfeltet skrive hvem betalingen gjelder for. Bak navnene merker du av hvilken medlemstype disse har: (V) for voksne, (B) for barn og (S) for støttemedlem. Innbetalt sum blir regnet som gjeldende for dette året.

 

  1. Etter du har betalt kontingent fyller du ut registreringsskjemaet og sender det til medlemsansvarlig. Dersom det er flere personer i husstanden som ønsker medlemskap, må opplysninger om disse også føres på.

 

Ta kontakt med medlemsansvarlig Silje eller dersom du har spørsmål angående kontingent eller medlemskap i NFOI.

 

Kontaktinformasjon NFOIs medlemsansvarlig

Silje Marie Hebnes
Rodamyrarmen 5
4056 Tananger

E-post: silje@nfoi.no
Mobil: 414 28 818

Innbetalingsgiro medlemskontingent ordinære medlemmer

Innbetalingsgiro støttemedlemskap

Innmeldingskjema (pdf)

Innmeldingskjema (Word)