Årsmøte

NFOIs årsmøtesamling er en medlemssamling (likepersonssamling) der vi også gjennomfører det årlige årsmøtet. De siste årene har den vært arrangert på Quality Hotel Expo på Fornebu utenfor Oslo, da de har god tilgjengelighet og mange handicaprom. Samlingen er åpen for alle ordinære medlemmer, både barn og voksne. I tillegg til hyggelig sosialt samvær vil det være faglige tema som passer både for personer med OI og pårørende. Samlingen varer over en helg, og starter tradisjonelt med middag fredag kveld. Lørdag er det årsmøte og faglige innlegg, og søndag er det parallelle temasamlinger. Vi avrunder samlingen til lunsj på søndagen.

Dette kan du forvente

Samlingen starter med middag fredag kveld. Lørdag morgen starter vi programmet med den tradisjonelle ”informasjonstimen” før vi gjennomfører det formelle årsmøtet. Deretter er det lunsj etterfulgt av faglig program og erfaringsgrupper. Gjennom hele helgen er det hyggelig sosialt samvær og utveksling av erfaringer vedrørende det å leve med OI.

Vi pleier å ha en egen ungdomsaktivitet. Dette er ofte en tur til Oslo sentrum der ungdommene spiser lunsj og har en aktivitet (kino, bowling, museumsbesøk etc). Ungdom Man kan være med på ungdomsaktiviteten fra og med det året men fyller 13 år.  

I tillegg til det faglige programmet vil det gjennom helgen være erfaringsgrupper (temasamlinger) for ungdom og voksne samt for foreldre til barn med OI. For foreldre blir det blant annet en erfaringsgruppe om det å være foreldre til et barn med kronisk sykdom/funksjonshemming. Temaer som kan bli tatt opp her er for eksempel BPA for barn, selvstendiggjøring, tilrettelegging i barnehage og skole, rettigheter og stønader, habilitering. Aktuelle temaer for voksne med OI er assistanse i hverdagen, habilitering/rehabilitering og praktiske tips for hverdagen med OI. Selv om du føler deg utlært på det aktuelle temaet, forventer vi at du deltar på en av temasamlingene. Kanskje er det andre som har noe å lære av deg?

Hva er en likepersonsamling?

Likepersonsarbeid er kort sagt å komme sammen og utveksle erfaringer med folk som har opplevd noe lignende som deg. Det blir blant annet parallelle temasamlinger for ulike målgrupper. Selv om du ved første øyekast ikke føler at du har noe å hente ved å delta på de enkelte samlingene, kan det hende at nettopp du med din erfaring har mye å bidra med til andre.