Lurer du på noe?

Når starter man å betale voksenkontingent?

Man betaler voksenmedlemskontingent fra det året man fyller 18 år. Det spiller altså ingen rolle om man fyller 18 før eller etter kontingenten skal betales.

Får NFOI tilskudd for alle medlemmer uansett type?

Nei, NFOI får driftstilskudd utfra basert på forskjellige faktorer. En av disse er medlemstall, men da er det kun ordinære (voksne og barn) betalende medlemmer som teller med. Det betyr at dersom man kan velge mellom å være ordinært medlem eller støttemedlem, er det en fordel for NFOI dersom man tegner ordinært medlemskap. Og igjen vil dette så klart være en fordel for medlemmene, da dette vil kunne gi et bedre tilbud til dem f eks. på samlinger.

Har jeg som støttemedlem stemmerett på NFOIs årsmøte?

Nei, det er kun ordinære medlemmer som har betalt medlemskontingent i det året årsmøtet avholdes, som har stemmerett. Ordinære medlemmer får stemmerett på årsmøtet fra det året de fyller 15 år. Det vil si at også medlemmer som betaler barnekontingent kan stemme på årsmøtet, hvis de er mellom 15 og 18 år.

Kan jeg være ordinært medlem hvis jeg er sammen med søsteren til en med OI?

Nei, ordinært medlemskap er kun for personer som selv har OI og deres pårørende. Som pårørende regnes foreldre, søsken, barn og ektefeller/partnere/samboere til personer som selv har OI. Men du kan selvfølgelig tegne støttemedlemskap.

Kan jeg være ordinært medlem hvis jeg er besteforelder til en med OI?

Nei, ordinært medlemskap er kun for personer som selv har OI og deres pårørende. Som pårørende regnes foreldre, søsken, barn og ektefeller/partnere til personer som selv har OI. Men du kan selvfølgelig tegne støttemedlemskap.

Får jeg dekket reise og opphold til treff somstøttemedlem?

Nei, det er kun ordinære medlemmer som får dekket reise og opphold til NFOIs arrangementer mot eventuell egenandel. Støttemedlemmer må alltid betale reise og opphold selv.

Kan barn under 18 år tegne medlemskap i NFOI alene?

NFOI har ingen regel som sier at personer under myndighetsalder må tegne medlemskap sammen med en av sine foresatte. Det er imidlertid et ønske fra styret at en av barnets foresatte står som ordinært medlem i tillegg til barnet. Dette fordi det gjør det enklere for oss ved adresseforandringer (barn står f.eks ikke i telefonkatalogen) og fordi det er et vilkår at alle enkeltpersoner som ønsker å delta på treff/årsmøter har betalt individuell medlemskontingent.

NFOI har ikke purregebyr – spiller det noen rolle om jeg betaler litt seint?

Ja, det spiller en stor rolle! Dersom mange ikke betaler kontingenten innen fristen skaper dette mye merutgifter og arbeid for oss mht utsendelse av flere giroer. Vi trenger alle medlemmene vi kan få – og oppfordrer alle til å betale medlemskontingenten innen fristen. Spør hvis du er i tvil!