OI-Pass

Medlemmer i NFOI kan kjøpe OI-pass. OI-passet er et personlig dokument i samme format som et vanlig pass. Det er ment som et reisedokument og kommunikasjonsstøtte i nødssituasjoner på reise. Det inneholder informasjon på 22 språk om at innehaveren har OI, en kort beskrivelse av hva OI er og tips om hvordan personer med OI bør behandles i akuttsituasjoner. Forholdsregler om røntgen, operasjoner og anestesi er også med. I passet finner du også informasjon om hvordan du kan finne OI-organisasjoner over hele verden via internett.

Man må være medlem av NFOI for å kunne kjøpe OI-passet. Passet inkludert porto koster 30 kroner og du kan betale med giro eller Vipps. Ønsker du å bestille eller har spørsmål?

Send en e-post til