Ungdomstilbud i NFOI

Aktiviteter

NFOI har egne ungdomstemaer på samlingene sine. På årsmøtesamlingen er det i tillegg egen ungdomstur med lunsj og en aktivitet (kino, bowling etc.).

Ungdomsleir på Frambu

Barn og ungdom med OI har også mulighet til å delta på sommerleir på Frambu. Frambus sommerleir er et populært tilbud for barn og ungdom med sjeldne funksjonshemninger. Leirene er kun for barn og ungdom uten foreldre til stede. For mer informasjon om disse oppholdene – kontakt Frambu. NB! Søknadsfristen for sommerleirene pleier å være allerede 1. mars!

Unge Funksjonshemmede

NFOI er med i paraplyorganisasjonen Unge Funksjonshemmede. Her har vi mulighet til å samarbeide med ungdomsgrupper i andre pasientorganisasjoner med tilsvarende interesseområder som oss.

Internasjonalt ungdomssamarbeid

Den europeiske OI-organisasjonen OIFE har også en egen ungdomskontakt. OIFE arrangerer egne ungdomssamlinger som det er mulig for medlemmer i NFOI å delta på. Følg med på NFOIs åpne Facebookside eller OIFEs Facebookside for informasjon om dette.

Det ikke automatikk i at NFOI dekker utgiftene (deltakeravgift og reise) i forbindelse med deltakelse på OIFEs ungdomssamlinger, men vi har mulighet til å dele ut et lite antall reisestipend til noen ungdommer fra vår forening mot en egenandel på 500 NOK. Antall reisestipend kan variere fra år til år. Ved tildeling av stipend følger en forventning om fremtidig bidrag til NFOI, for eksempel ved at du skriver et innlegg til nettsiden/Facebook-siden vår.

Du kan søke om reisestipend ved å sende en e-post til leder@nfoi.no.

Får du ikke reisestipend fra NFOI, er du selvølgelig fortsatt velkommen til å delta på arrangementet uten finansiering fra NFOI.