Voksensamling

Voksensamlingene til NFOI er åpne for alle ordinære medlemmer over 18 år. Her har vi flere parallelle temaer som passer både for personer med OI og pårørende til personer med OI. Hovedfokuset vil gjerne være på voksne som selv har OI, men foreldre til barn med OI er selvsagt også velkomne.

Samlingen passer både for unge voksne og eldre voksne, da det gjerne er en god spredning i alder slike at de fleste vil finne noen de har en del til felles med. Samlingen passer både for voksne som har barn, og voksne som ikke har barn.