Solidaritetsprosjekt

Gjennom kontakt med OI-foreninger og personer med OI i andre land, har det blitt mer og mer tydelig for oss hvor privilegerte vi er i Norge med offentlige tilskudd, gratis helsehjelp, hjelpemidler og ulike støtteordninger. Styret i NFOI besluttet derfor å opprette en egen solidaritetskonto for å gi støtte til personer med OI i fattige land og land der det ikke er så mye kunnskap om OI.

Paraplyorganisasjonen OIFE, som arbeider for å øke kunnskapen om OI og for samarbeid mellom organisasjoner og fagmiljø i ulike land, har prosjektet Flying OI Experts samt at de også støtter opprettelsen av OI-foreninger i nye land. NFOI kanaliserer solidaritetsstøtten gjennom OIFE, og hovedsakelig til Flying OI Experts. Gavene går uavkortet til disse formålene.

Flying OI Experts

Hvert år søker mange OI-familier fra fattige land desperat etter hjelp, behandling og operasjoner for deres barn i land med mer kunnskap om OI. På grunn av de høye kostnadene som nagler, operasjoner og reise medfører, er det få familier som får behandling fra OI-eksperter i utlandet. Og selv om de klarer det, forblir situasjonen i hjemlandet uendret for personer med OI.

Målet med Flying OI Experts er å globalt spre kunnskap om god behandling av OI. Det er mer effektivt å lære opp leger, sykepleiere og fysioterapeuter i fattige land, enn å la enkeltpersoner lete etter operasjoner og behandling i rike land. Ved å gi en gave til NFOIs solidaritetsprosjekt er du med på å øke kunnskapen om OI i ulike land. Du støtter også personer med OI i land uten en eksisterende OI forening, og hjelper til med å etablere OI-foreninger i flere land.

Hva har prosjektet oppnådd i tidligere?

  • I 2015 fikk barn med OI på Cuba fikk besøk av Flying OI Experts. Som et resultat av besøket har barn på Cuba fått margnagler og legene på Cuba har fått opplæring av erfarne leger fra Spania. Prosjektet var direkte finansiert ved hjelp av gave fra NFOI.
  • I 2016 gikk pengene til tilsvarende prosjekter i Honduras og El Salvador.

Hvordan gir jeg til solidaritetsprosjektet?

Du kan både gi et engangsbeløp eller et fast månedsbeløp til vår konto. Fast trekk kan du opprette ved å kontakte banken din.

Konto1602.41.26173

Vipps # 99494

Kan du kreve skattefradrag?

Du kan kreve skattefradrag for pengegaver til NFOI. Gaven må utgjøre til sammen minst 500 kroner i løpet av inntektsåret. Maksimalt fradrag er 25.000 kr. Fradrag i skattepliktig inntekt kan gis til både næringsdrivende og privatpersoner. Se mer informasjon på skatteetaten sine nettsider.

Hvis du ønsker skattefradrag må du sende fødselsnummeret ditt til vår epostadresse så snart som mulig etter at du har gitt gaven og senest innen 3. januar.