Kjenner du noen med OI som ikke er medlem i NFOI?

Kanskje du er en av disse selv? I Norge er det ca. 350 personer med OI som er registrert. Kun litt over halvparten er medlemmer i Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta (NFOI). De siste årene har foreningen fått færre nye medlemmer. Nå trenger vi din hjelp for å spre informasjon om hva vi som forening kan bidra med.

Har du fortalt de du kjenner at:

  • Vi har en stor medlemssamling minst en gang i året?
  • Vi har sommerleir for familier og/eller ungdommer i sommerferien?
  • Vi har lave (eller ingen) egenandeler på alle våre arrangementer?
  • Vi arbeider for bedre behandling og oppfølging av både barn, ungdom og voksne med OI?
  • Vi har et eget fagråd
  • Vi arrangerer fagseminarer der også personer som selv har OI kan delta
  • Vi har fokus på å dele erfaringer – men også på aktivitet og det sosiale?
  • Vi vektlegger et fokus på muligheter og mestring på våre treff.
  • Vi har egne kontaktpersoner (likepersoner) hvis du trenger noen å snakke med – eller hvis du trenger råd om rettigheter?
  • Vi har en facebookside for medlemmene der man kan spørre om ting man lurer på.

Ikke det nei? Da må du gjøre det neste gang du snakker med dem!

Lykke til med oppgaven!

Hilsen styret i NFOI