Personvernerklæring

NFOI behandler personopplysninger i forbindelse med medlemskapet slik det framgår nedenfor:

  • For å kunne administrere medlemskapet ditt i NFOI må opplysningene i medlemsskjemaet (navn, adresse, fylke, fødselsdato, kjønn, om man har OI, telefonnummer og e-post) bli registrert i medlemsregisteret.
  • I tillegg til opplysningene i skjemaet registrerer vi innbetaling av medlemskontingent med beløp og dato.
  • NFOI er behandlingsansvarlig. Personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og i overensstemmelse med personopplysningsloven. Det er kun leder og medlemsansvarlig som har tilgang til opplysningene.
  • NFOI utleverer ikke personopplysninger om medlemmene til uvedkommende. Vi utleverer ALDRI opplysninger knyttet til diagnose til personer utenfor foreningen.
  • I forbindelse med rapportering til bevilgende myndigheter samt ved revisjon av årsregnskap må vi kunne dokumentere medlemstall. Opplysninger som gjøres tilgjengelig for revisor (og eventuelt bevilgende myndigheter) er navn, adresse, fylke, fødselsår, dato og sum for innbetaling. Da vi benytter et regnskapsbyrå til årsregnskap vil regnskapsfører se bilag knyttet til innbetalinger av medlemskontingent og egenandeler samt utbetalinger av reiserefusjoner.
  • Du som medlem har innsynsrett, rett til å kreve retting eller sletting av opplysninger som måtte være feil, mangelfulle eller som måtte mangle behandlingsgrunnlag.

Ta kontakt med NFOIs leder dersom du har spørsmål om hvordan personopplysninger oppbevares eller behandles.