Kontoer og Vipps

Medlemskonto

Skal kun benyttes til innbetaling av kontingent for ordinære medlemmer og støttemedlemmer.

Konto # 8240.07.78538

Driftskonto

NFOIs hovedkonto – alle innbetalinger som egenandeler, regninger, gaver osv.

Konto # 8240.01.10332

Forsknings- og utviklingskonto

Skal kun benyttes til innbetaling av gaver øremerket til forsknings- og utviklingsformål.

Konto4260.71.15804

Vipps # 99709

Solidaritetskonto

Skal kun benyttes til innbetaling av gaver øremerket til NFOIs solidaritetsprosjekt.

Konto1602.41.26173

Vipps # 99494

Gaver til NFOI (ikke øremerket)

Gaver til NFOI som ikke er øremerket FoU eller solidaritetsprosjekt kan gis til NFOIs driftskonto.

Konto8240.01.10332

Vipps # 141886