Familieleir

NFOIs familieleir er et ferietilbud til familier som har barn med OI i alderen 0-18 år. Et mål med denne samlingen er at man vet at man får et ferietilbud som er tilpasset OI, uten selv å måtte sjekke ut tilgjengelighet. Samt at man kan møte andre familier i en lignende situasjon som en selv. Samlingen varer tradisjonelt fra torsdag til søndag, og har de siste årene vært arrangert den første helgen i august. Vi legger opp til en helg med fokus på samvær og tilrettelagte aktiviteter. Det arrangeres en egen ungdomsaktivitet en av dagene.

Hvem kan være med?

NFOIs familieleir er et tiltak for barn med OI i alderen 0-18 år. Familier som har barn med OI i denne aldersgruppen kan delta. I tillegg til barnet/barna med OI kan det delta inntil to voksne. Friske søsken (0 til og med 17 år) kan delta, men må betale en høyere egenandel. Dette er fordi vi kun har anledning til å bruke midlene til å dekke utgifter for barna med OI + voksen ledsager.

Alle som skal delta, må være medlemmer i NFOI og ha betalt medlemskontingent for inneværende år før påmelding.