Bli medlem!

Hvem kan bli medlem?

Alle med OI og deres nærmeste familiemedlemmer har rett til medlemskap med fulle rettigheter. Det vil si foreldre, ektefeller/partnere, søsken og barn. Den årlige kontingenten er i dag som følger:

Medlemskontingent

Voksne (V): NOK 350 per person

Barn (B): NOK 50 per person

Støttemedlem (S): Valgfri sum på minimum NOK 200.

Hvordan bli medlem?

Dersom du ikke allerede er medlem, men ønsker å bli det, kan du fylle ut nettskjemaet

Ta kontakt med medlemsansvarlig Inger-Margrethe (post@nfoi.no eller 901 19 921) dersom du har spørsmål angående kontingent eller medlemskap i NFOI.