Forsknings- og utviklingsstøtte (FoU)

NFOI arbeider for at det skal bli forsket på årsakene til diagnosen osteogenesis imperfecta (OI). Foreningen har også fokus på at det skal ytes best mulig behandling for alle med OI – både medikamentell, ortopedisk, fysikalsk osv.

Har du behov for økonomisk støtte til forskning og utvikling? 

For å øke interessen for OI blant fagpersoner og for å bidra til forskning og utvikling, har NFOI en egen FOU-konto. Vi har noe kapital, men har kun mulighet for å støtte små og mellomstore tiltak/prosjekter. Det er NFOIs styre som tildeler FOU-støtte. Både enkeltpersoner (fagpersoner) og institusjoner kan søke NFOI om økonomisk støtte til følgende formål.

Studiestipend til videreutdannelse, hospitering eller studiereiser

  • Reisestipend til konferanser og fagsamlinger relatert til OI i Norge
  • Reisestipend til konferanser og fagsamlinger relatert til OI utenlands
  • Utgifter i forbindelse med hospitering

Støtte til klinisk rettet forskning og utvikling relatert til osteogenesis imperfecta (OI) og behandling av personer med OI

  • Såkornmidler til mindre prosjekter som kartlegginger, pilotstudier, forprosjekter og lignende
  • Delfinansiering av definerte deler av større prosjekter (eks: etterarbeid)
  • Andre tiltak som kan bidra til bedre behandling for personer med OI

Hvordan søker du?

Last ned søknadsblankett og fyll ut skjema. Send skjema til

Hvordan gir jeg til FoU?

Du kan både gi et engangsbeløp eller et fast månedsbeløp til vår konto. Fast trekk kan du opprette ved å kontakte banken din.

Konto4260.71.15804

Vipps # 99709

Kan du kreve skattefradrag?

Du kan kreve skattefradrag for pengegaver til NFOI. Gaven må utgjøre til sammen minst 500 kroner i løpet av inntektsåret. Maksimalt fradrag er 25.000 kr. Fradrag i skattepliktig inntekt kan gis til både næringsdrivende og privatpersoner. Se mer informasjon på skatteetaten sine nettsider.

Hvis du ønsker skattefradrag må du sende fødselsnummeret ditt til vår epostadresse så snart som mulig etter at du har gitt gaven og senest innen 3. januar.