Samlinger

NFOI er en aktiv interesseorganisasjon med et bredt spekter av tilbud til sine medlemmer. Vi arrangerer samlinger for ulike målgrupper. Årsmøtet er den største samlingen og arrangeres i april/mai hvert år. Denne samlingen er en familiesamling der medlemmer i alle aldre deltar. Det er et eget tilbud for barn og ungdom på denne samlingen. Andre medlemssamlinger kan være ferietiltak for barnefamilier (familieleir) om sommeren, ungdomssamling eller samling kun for voksne medlemmer.

På samlingene våre har vi store og små erfaringsgrupper med ulike tema, slik at medlemmene kan møtes for å diskutere felles problematikk og løsninger. Noen ganger inviterer vi også fagpersoner som foredrar om ulike problemstillinger rundt diagnosen. Som regel dekker NFOI reise og opphold på våre samlinger, mot en forholdsvis lav egenandel for de som er ordinære medlemmer. Dette fordi vi vil at terskelen for å delta på
våre aktiviteter skal være så lav som mulig.