Hva tilbyr vi?

NFOI er en aktiv interesseorganisasjon med et bredt spekter av tilbud til sine medlemmer. Alle medlemmer og støttemedlemmer kan delta på årsmøtet, men bare ordinære medlemmer har stemmerett. Foreningen har også noe lokal aktivitet og et eget nasjonalt tilbud for barn og ungdom, som for eksempel ungdomssamlinger og ferietiltak for barnefamilier. Vi har også noen ganger samlinger for bare likepersoner, og noen ganger for bare voksne.

Foreningen har en liste med likepersoner som kan kontaktes hvis man trenger tips og råd, eller bare noen å snakke med. Likepersonene er spredt i alder og bosted, men alle har erfaring med å leve med Ol selv eller å være pårørende. Se på kontaktinformasjon til NFOIs likepersoner. Foreningen arrangerer også store og små erfaringssamlinger med ulike temaer, slik at medlemmene kan møtes for å diskutere felles problematikk og løsninger.

Som regel dekker NFOI reise og opphold på våre samlinger, mot en forholdsvis lav egenandel for de som er ordinære medlemmer. Dette fordi vi vil at terskelen for å delta på våre aktiviteter skal være så lav som mulig. Vi ønsker å være en inkluderende organisasjon for alle med OI og deres pårørende, uansett alder, bosted, kjønn, seksuell legning, religion eller etnisk bakgrunn.

Vi tilbyr også informasjon om diagnosen, relevante instanser og informasjon om forskning på denne nettsiden. I tillegg informerer vi medlemmer om aktuelle hendelser på sosiale medier som facebook. Der er det også er en lukket gruppe for medlemmer slik at de kan ta opp aktuelle problemstilinger knyttet til diagnosen.