Refusjon & honorar

Vennligst send det utfylte skjemaet (reiseregning, utlegg eller honorar) i PDF-format til kassereren. Husk å legge til kvitteringer i PDF-format som vedlegg.

Reiseregning

Alle som har hatt reiseutgifter som de vil ha refundert av NFOI, må bruke reiseregningsskjema som forside når de krever refusjon. Dersom reiseregningsskjemaet ikke medfølger, vil pengene ikke bli utbetalt. Reiseregningsskjema og bilag (kvitteringer) skal sendes i PDF-format på e-post til kasserer@nfoi.no. Refusjonskrav som kommer etter fristen kan vi la være å refundere.

Merk! Du kan ikke forvente å få refundert utgiftene dine før 2 uker etter at NFOI har mottatt refusjonskravet.

Utlegg

Alle som etter avtale har hatt utlegg for NFOI (deltakeravgifter, diettutgifter, småinnkjøp og lignende) må bruke utleggsskjemaet som forside når de krever refusjon. Utleggsskjemaet med bilag (kvitteringer/dokumentasjon) skal sendes i PDF-format på e-post til kasserer@nfoi.no senest en måned etter at du har hatt utlegget. Refusjonskrav som kommer senere enn dette kan vi la være å refundere. Har du reiseutgifter i tillegg bruker du eget skjema for dette.

Merk! Du kan ikke forvente å få refundert utgiftene dine før 2 uker etter at NFOI har mottatt refusjonskravet.

Honorar

Benyttes til utbetaling av honorar til assistenter, aktivitetsledere, foredragsholdere og andre som tar oppdrag for NFOI. Skjemaet sendes i PDF-format på e-post til kasserer@nfoi.no så raskt som mulig

Ta kontakt med epost for å få tilsendt honorarskjema.