Medlemsfordeler

Bli med på samlinger!

NFOIs medlemmer har muligheten til å være med på samlinger i NFOI (støttemedlemmer må betale selv). Vi arrangerer årlig årsmøte, familieleir, og ofte også voksensamlinger. Samlingene gjennomføres vanligvis på hotell over en helg med to overnattinger. Samlingene har både sosialt og faglig fokus. Vi har gjerne en rekke innlegg fra relevante fagpersoner, samt tilrettelagte aktiviteter som aerobics eller svømming. Vi har også ofte et eget tilbud på samlingene for ungdommer.

Behov for noen å snakke med?

NFOI har en gruppe likepersoner som kan være samtalepartnere eller gi råd og tips til våre medlemmer. Les mer om våre likepersoner og hvordan du kan kontakte dem!

Lukket Facebook-gruppe for medlemmer

Som en del av likepersonstilbudet til Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta (NFOI) har vi også en lukket Facebook-gruppe for voksne. At gruppa er lukket betyr at det kun er de som er med i gruppa som kan lese innleggene. I gruppa kan du dele erfaringer om det å leve med osteogenesis imperfecta (OI) med andre som har lignende erfaringer. Dette kan både være medisinske forhold, eller tips og råd vedrørende rettigheter og tilrettelegging. Her er det viktig å huske på at man møter på andre som en selv og ikke fagpersoner på OI.

Gruppa er kun åpen for personer i Norge som selv har OI, eller deres pårørende hvis de er medlem i NFOI!

Kjøreregler for gruppa

  • Vær høflig og grei!
  • Ikke post noe som kan virke støtende!
  • Ikke del opplysninger om andre uten deres samtykke!
  • Tenk på hva du selv deler av helseopplysninger (selv om dette er en lukket gruppe)

Her er det viktig å huske på at man møter på andre som en selv og ikke fagpersoner på OI.

Tilgang til informasjon

Styret jobber mye med NFOI/OI også utenom samlingene og styremøter. Blant annet i form av reiser på konferanser, og samarbeid med fagpersoner med kompetanse på med OI. Styret involverer seg mye for å få kunnskap om forskning som pågår og informasjon som kan være nyttig for våre medlemmer. Slik informasjon deler vi på nettsider og på samlinger for medlemmene.

FFOs Hotellavtale

NFOI kan gjennom sitt medlemskap i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) tilby enkeltmedlemmene medlemsfordeler og avtaler som FFO har inngått. En slik avtale er FFOs hotellavtale.

FFO har hotellavtaler med Scandic Hotels, Choice Hotels Scandinavia og Thon Hotels. Foruten et samarbeid om pris, har en hotellavtale intensjon om å gjøre hotellene mer tilgjengelig for funksjonshemmede og kronisk syke. Hotellavtalene er landsdekkende og gjelder for FFOs medlemsorganisasjoner, fylkeslag, tillitsvalgte, ansatte i FFO og besøkende til FFO.

Paraplyorganisasjoner

Gjennom samarbeid med paraplyorganisasjoner som Unge funksjonshemmede og FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) jobber vi også på mer overordnet nivå for å jobbe frem gode løsninger for funksjonshemmede og personer med kroniske sykdommer/diagnoser generelt.