FFO har laget en rapport om regjeringens Opptrappingsplan for habilitering og reabilitering. Du kan lese FFO sin  rapport her:  «Rehabilitering/ habilitering – hvorfor er det så vanskelig