NFOI arbeider for at det skal bli forsket på årsakene til diagnosen osteogenesis imperfecta (OI). Foreningen har også fokus på at det skal ytes best mulig behandling for alle med OI – både medikamentell, ortopedisk, fysikalsk osv.

Kan du tenke deg å bidra med midler til forskning på OI? 
NFOI tar imot alle små og store bidrag på bankkonto: 4260.71.15804 og VIPPS nummer #99709.

Gavebrev som du kan printe ut

Om du vil gi en pengegave til NFOIs Forsknings- utviklingsstøtte i gave til (på vegne av) andre kan du laste ned forslag til gavebrev her.

Kan du kreve skattefradrag?

Du kan kreve skattefradrag for pengegaver til NFOI. Gaven må utgjøre til sammen minst 500 kroner i løpet av inntektsåret. Maksimalt fradrag er 25.000 kr. Fradragsprosenten er 27%.  Fradrag i skattepliktig inntekt kan gis til både næringsdrivende og privatpersoner. Se mer informasjon på skatteetaten sine nettsider. Hvis du ønsker skattefradrag må du sende fødselsnummeret ditt til post@nfoi.no så snart som mulig etter at du har gitt gaven og senest innen 3. januar

 

Har du behov for økonomisk støtte til forskning og utvikling? 
For å øke interessen for OI blant fagpersoner og for å bidra til forskning og utvikling, har NFOI en egen FOU-konto. Vi har noe kapital, men har kun mulighet for å støtte små og mellomstore tiltak/prosjekter. Det er NFOIs styre som tildeler FOU-støtte. Både enkeltpersoner (fagpersoner) og institusjoner kan søke NFOI om økonomisk støtte til følgende formål:

Studiestipend til videreutdannelse, hospitering eller studiereiser:
  • Reisestipend til konferanser og fagsamlinger relatert til OI i Norge
  • Reisestipend til konferanser og fagsamlinger relatert til OI utenlands
  • Utgifter i forbindelse med hospitering

Støtte til klinisk rettet forskning og utvikling relatert til osteogenesis imperfecta (OI) og behandling av personer med OI:

  • Såkornmidler til mindre prosjekter som kartlegginger, pilotstudier, forprosjekter og lignende
  • Delfinansiering av definerte deler av større prosjekter (eks: etterarbeid)
  • Andre tiltak som kan bidra til bedre behandling for personer med OI

Her kan du laste ned retningslinjer og søknadsblankett i Word utgave og i PDF-utgave

 

Send søknaden til: 
Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta
c/o Inger-Margrethe Stavdal Paulsen
Refsnesalleen 79A
1518 Moss

Merk konvolutten “NFOIs FOU-støtte”. Søknader om støtte kan også sendes på e-post til leder@nfoi.no