Medisinsk rehabiliteringspoliklinikk

Flyfoto av Sunnaas sykehus

Hurra, hurra! Vi har gledet oss masse til å dele denne nyheten med dere:

En medisinsk rehabiliteringpoliklinikk for voksne over 18 år med OI eller en skjelettdysplasi starter på Sunnaas 1. mars. Klinikken er først og fremst for voksne som er bosatt i opptaksområdet for Helse Sør-Øst, men personer fra andre helseregioner kan tas inn om det er kapasitet. For å få en vurdering ved poliklinikken må man henvises fra fastlege eller spesialist. Henvisningen skal gjelde problemstillinger knyttet direkte til skjelettdiagnosen og det må være et klart behov for en vurdering i spesialisthelsetjenesten. Aktuelle problemstillinger kan f.eks være nyoppståtte symptomer eller plager relatert til skjelett-tilstanden, tap av funksjon eller markert forverring av tidligere helseplager, sammensatte problemstillinger knyttet til skjelett-tilstanden, funksjonsvurdering i forhold til søknad om trygdeytelser, hjelpemidler eller tilrettelegging.

https://www.sunnaas.no/avdelinger/klinikk/avdeling-for-poliklinikk-inntak-og-ambulant-tjeneste/skjelettdysplasi-poliklinikk#mer-om-tilbudet-og-henvisningskriterier