Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta
c/o Inger-Margrethe Stavdal Paulsen
Refsnesalleen 79A
1518 Moss

E-post: post@nfoi.no
Mobil:  901 19 921