Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) har følgende tips til
deg som har hørselstap:

«Hva sa du?» Fem tips for de med hørselstap