Om du ikke kjenner til helsenorge.no, så er det verdt å sette seg litt inn i. Du kan logge deg inn på Min Helse i helsenorge-portalen. Der finner du tjenester som hjelper deg å følge opp egen helse.

http://helsenorge.no/