Kjenner du til samvalg

På helsenorge.no står det om samvalg at «Samvalg anerkjenner din evne til å vurdere faglig informasjon knyttet til helsen din. Samvalgsverktøy legger til rette for at du får relevant og pålitelig informasjon om ditt helseproblem, og kjenner alle valgmuligheter som finnes. Sammen med lege og helsepersonell kan du diskutere de ulike mulighetene, og slik komme frem til det beste valget for deg».

Mange av NFOIs medlemmer har vært i situasjoner der man er usikker på om behandlere lokalt har nok kunnskap om OI og om man får presentert de beste alternativene for behandling. Kanskje kan du få hjelp i samvalg og samvalgsverktøy som de tre spørsmålene under.

  • Hvilke alternativer har jeg?
  • Hva er de mulige fordelene og ulempene ved disse alternativene?
  • Hvor sannsynlig er det at jeg vil oppleve disse fordelene og ulempene?

https://helsenorge.no/rettigheter/samvalg