OI-sjekkliste

Oppfølgingsveilederen for fastleger ble oppdatert i februar 2017 til å gjelde både
barn og voksne. Vi oppfordrer alle til å gå gjennom den sammen med fastlegen.
Spesielt for voksne er fastlegen en viktig støttespiller og er den som skal følge opp.
Mange opplever at fastlegen ikke vet noe om OI eller ikke har kunnskap om
hvordan diagnosen bør følges opp. Sjekklista skal prøve å gjøre noe med det. Ved at
så mange som mulig bruker den kan vi gjøre oss noen erfaringer og evt melde
tilbake til TRS dersom det er noe som trengs å justeres eller utdypes.
https://www.sunnaas.no/fag-og- forskning/kompetansesentre-og- tjenester/trs-
kompetansesenter-for- sjeldne-diagnoser/sjeldne- diagnoser/osteogenesis-
imperfecta-oi/oppfolgingsveiledning- for-fastleger-
Send en mail til post@nfoi.no dersom du har erfaringer eller innspill du vil dele.